Politică de confidențialitate


1.INFORMAȚII PRELIMINARE

Rivera Real Estate este denumirea comercială a societății DERODION S.R.L., cu sediul în Jud. Iaşi, Sat Chicerea Com. Tomeşti, Str. Iasomiei, Nr.87, având CUI 32379060, identificată la Registrul Comerțului prin J22/1793/2013 denumită in continuare „Rivera Real Estate” sau „Societatea”.

Prin accesarea site-ului www.riverarealestate.ro („Site-ul”), Utilizatorii și Clienții, definiți în Termeni și Condiții , încredințează Societății informații cu privire la aceștia.

Prezenta Politică de Confidențialitate definește datele prelucrate, modalitatea și scopul în care aceasta se realizează. Această Politică de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți care pot fi accesate prin utilizarea link-urilor de pe Site, excedând controlul Societății. 

2. ANGAJAMENTUL SOCIETĂȚII

Societatea își ia angajamentul de a respecta legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și, în special, următoarele principii: Legalitate, echitate și transparență

Societatea colectează și prelucrează datele Utilizatorilor și Clienților („Persoanele vizate”) în concordanță cu legea. Societatea asigură permanent transparența în privința informațiilor utilizate, iar persoanele vizate sunt întotdeauna informate în mod corespunzător.

3. Persoanele vizate dețin controlul

În condițiile legii, oferim persoanelor vizate și facilităm posibilitatea de a examina, modifica și șterge datele transmise cu caracter personal.

4. Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizarea datelor va fi efectuată exclusiv în scopurile descrise la momentul colectării sau în scopuri compatibile cu acestea. Societatea ia măsuri rezonabile pentru a menține corectitudinea și actualitatea datelor colectate.

5. Securitate

Societatea implementează măsuri rezonabile de protecție a datelor transmise prin implementarea de tehnici de securitate și criptare. Societatea atrage atenția asupra vulnerabilităților obișnuite ale oricărui sistem electronic de care Societatea nu poate fi răspunzătoare.

6. MODIFICĂRI

Societatea își menține dreptul de a aduce modificări la această Politică de Confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici de Confidențialitate sunt valabile imediat după notificarea realizată prin afișare pe Site și/sau notificare prin email.

7. COMUNICARE ȘI SOLICITĂRI

Cu privire la oricare necesitate a persoanelor vizate referitoare la datele cu caracter personal colectate sau care urmează a fi colectate, incluzând solicitări corespunzătoare drepturilor acestora, se va contacta Societatea la adresa de email: office@riverarealestate.ro 

8. INFORMAȚIILE COLECTATE ȘI PRELUCRATE

Interacționând cu Societatea vor fi colectate următoarele informații de la persoanele vizate sau din alte surse cu privire la persoanele vizate:

•Numele și prenumele;

•Data nașterii;

•Adresa de email;

•Numărul de telefon;

•Informații despre produsele și serviciile achiziționate;

•Informații bancare.

Societatea va putea colecta date, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

•Adresa IP;

•Navigatorul de internet;

•Anunțurile accesate de persoanele avizate;

•Locația;

•Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Scopurile determinate și legitime, dar nu exclusive, în care Societatea colectează și prelucrează date sunt:

•În vederea încheierii sau executării unui contract între persoanele avizate și Societate; Este de reținut faptul că furnizarea informațiilor privind numele, prenumele și informațiile de contact sunt necesare pentru a putea oferi accesul la serviciile Societății;

•Pentru a răspunde comunicărilor și solicitărilor persoanelor vizate;

•În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul prealabil al persoanelor vizate;

•Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

•Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

•Pentru a oferi reclame și conținut personalizat;

•Pentru a efectua o apărare împotriva atacurilor cibernetice;

•Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

•Pentru a ne conforma legislației;

•Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

9. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Societatea prelucrează datele cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanelor vizate. Totuși, amintim că există posibilitatea retrageri consimțământului prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de email: office@riverarealestate.ro

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Societate și persoanele vizate. Anumite informații, precum numele, prenumele și datele de contact sunt obligatorii pentru a fi posibilă prestarea serviciilor contractate.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale. În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea unor obligații legale, ca de exemplu păstrarea facturilor timp de 10 ani.

10. DURATA STOCĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor, limita fiind de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu Societatea. După trecerea acestei perioade, datele persoanelor vizate vor fi distruse sau șterse sau vor fi anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Atragem atenția că, în anumite situații expres reglementate, Societatea va stoca datele pentru perioada care este impusă de lege.

11. PARTAJAREA INFORMAȚIILOR CU TERȚII

Societatea poate dezvălui datele persoanelor vizate, respectând legea aplicabilă, furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau altor terți. Persoanele vizate vor fi informate cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil, orice transfer având la bază consimțământul persoanelor vizate sau alt temei juridic.

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Totodată, în situația vânzării Societății sau a unei părți din aceasta, aceasta va include transferul datelor tale.

Societatea va putea furniza informațiile cu caracter personal ale persoanelor vizate și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor.

12. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Drepturile persoanelor vizate sunt:

 • •Dreptul de retragere a consimțământului;
 • •Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 • •Dreptul de acces asupra datelor;
 • •Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • •Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • •Dreptul la restricționarea prelucrării
 • •Dreptul de a solicita transmiterea datele pe care le avem despre tine către alt operator;
 • •Dreptul de a te opune prelucrării datelor;
 • •Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • •Dreptul de a te adresa justiției;
 • •Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Comunicările cu privire la exercitarea drepturilor de către persoanele vizate se vor realiza conform capitolului COMINICARE ȘI SOLICITĂRI.

ULTIMA ACTUALIZARE: 19.10.2023

DERODION S.R.L.

 
Ne puteti contacta pe